תל אביב המחוגה

בשכונת פלורנטין בתל אביב מקדמת פרשקובסקי פרויקט פינוי בינוי וקומבינציה. התב”ע עתידה לכלול כ 28,000 מ”ר ברוטו מתוכם 20% מגורים ו 20% מסחר ותעסוקה.