הברון הירש | ראשון לציון

פרשקובסקי ממשיכה את בנייתה בעיר ראשון לציון ותפנה במרכז העיר, בשכונת אברמוביץ.
החברה תפנה כ 90 יח"ד ותבנה כ-300 יח"ד בשלושה בניינים בני 15 קומות.
על הפרויקט אמון משרד האדריכלים המוביל ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

How Can we help you?
Prashkovsky Whatsapp
We at your service